Voorwaarden

Het reglement dient voor deelname zorgvuldig doorgenomen worden. Mocht u vragen hebben, dan kan u altijd contact met ons opnemen via info@DrentseStartup.com.

Artikel 1 Deelnemers

 • Deelnemers zijn jonge bedrijven t/m maximaal 8 jaar na oprichting in de register van Kamer van Koophandel.
 • De deelnemers zijn woonachtig in Nederland.
 • De deelnemende bedrijven zijn gevestigd in de provincie Drenthe.

Artikel 2 Deelname

 • Deelname is gratis.
 • Voor deelname aan de Drentse Startup moet u u aanmelden via de aanmeld pagina http://www.DrentseStartup.com/aanmelden-deelnemer .
 • U geeft via het aanmeldformulier al een kleine introductie en gegevens waarna wij contact met u opnemen via telefoon of e-mail.
 • Mocht u geselecteerd zijn voor verdere deelname, dan verwachten wij een korte omschrijving dat bestaat uit de volgende punten:
  • De ondernemer(s)
  • Bedrijfsidee
  • Marketing
  • Financieel
   • Bijvoorbeeld liquiditeitsbegroting, exploitatiebegroting.
 • De ingezonden plannen moeten in het Nederlands ingezonden worden en bestaat maximaal uit drie pagina’s.
 • Inzendingen kan men voldoen door de documenten via e-mail naar info@DrentseStartup.com te sturen.
 • De selectie van de inzending wordt in overleg beoordeeld door een selectiecommissie van de Drentse Startup. Deze screening vindt plaats op basis van het ingezonden plan.
 • Uit alle inzendingen worden drie finalisten geselecteerd.
 • De specifieke eisen waaraan de inzending van het ondernemingsplan aan moet voldoen worden na bekendmaking van deelname aan u bekend gemaakt.
 • Deelname geldt alleen voor bedrijven die nog niet aan de Drentse Startup hebben deelgenomen.
 • Stichting Young Business Award behoudt (en Drentse Startup) zich het recht om een deelnemer te weigeren.

Artikel 3 Geheimhouding

 • De leden van de kenniskring en jury hebben geheimhouding en gaan uiterst zorg dragen over de screening van inzendingen.
 • De ingezonden documenten blijven eigendom van inzender.
 • Stichting Young Business Award (en Drentse Startup) behoudt zich het recht om na bekendmaking de deelnemer met logo, naam en bedrijfsomschrijving op de website te plaatsen. Dit blijft maximaal staat tot 31 december 2022.
 • De Stichting Young Business Award verwacht van deelnemer een korte omschrijving van het bedrijf. Deze worden voor publicatie doeleinden gebruikt.
 • De Stichting Young Business Award (en Drentse Startup) behoudt zich het recht om contact gegevens van deelnemers aan partners (niet aan derden) te verstrekken.

Artikel 4 De Jury & Kenniskring

 • De jury wordt samengesteld door de Stichting Young Business Award. Deze jury zijn vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. De jury kan bestaan uit leden van de kenniskring.
 • Kenniskring zijn experts die belangeloos uren aanbieden om de winnaar van de Young Business Award te ondersteunen. Hierdoor wordt de stap naar succes van de onderneming verkleind.
 • De kenniskring zal de inzendingen van plannen evalueren en screenen voor verdere deelname aan de Young Business Award.
 • De kenniskring beoordeelt de ingezonden plannen op haalbaarheid, uniekheid, innovatie, schaalbaarheid, volledigheid, realiseerbaarheid, verdienmodel.

Artikel 5 Prijzen & uitreiking

 • De deelnemers van de Drentse Startup dienen persoonlijk aanwezig te zijn op de avond van het evenement dinsdag 29 september 2020).
 • De deelnemers die door de screening van de kenniskring zijn gekomen dienen aanwezig te zijn bij trainingen (gericht op pitchen en communicatie).
 • Uren van de kenniskring zijn vanuit de Stichting Young Business Award 12 maanden geldig.
 • De aanbieders van overige prijzen nemen contact op met de winnaar van Drentse Startup.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • Mocht inzender gegevens achterhouden of gegevens bewust verkeerd vermelden, waardoor kenniskring misleidt wordt in de beoordeling van de inzending, dan behoudt Stichting Young Business Award zich het recht om deelname (aan de Drentse Startup) uit te sluiten.